Archief Adviezen

 

2021

Ongevraagd advies Mantelzorg Zevenaar

Advies Beleidsplan Inburgering

Advies Beleidsregels Jeugdwet en Wmo 2020

Reactie PRZ op uitvoering Wmo-aanvragen Gemeente Zevenaar

Ongevraagd Advies Verordening Inburgering Gemeente Zevenaar 2022

Ongevraagd Advies Cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet en WMO 2020

 

2020

Beleidsvisie Sociaal Domein en Beleidsplan 2020 – 2023

Ongevraagd advies ‘cliëntervaringsonderzoeken Jeugdzorg en WMO 2018

Advies Onderwijskansenbeleid 2020-2023

Reactie PRZ op college op ongevraagd advies CEO WMO en Jeugdzorg 2018

Ongevraagd Advies ‘Verordening Inburgering Gemeente Zevenaar 2020

 

2019

Advies Uitvoeringsagenda Jeugd en Maatschappelijke Ondersteuning 2019-2021

Ongevraagd advies ‘cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet en WMO 2017’

Advies Verordening Jeugdwet en MO 2019

Ongevraagd advies Energiekloof

Reactie definitieve versie ‘Verordening Jeugdwet en Maatsch. Ondersteuning’

Reactie beleidsregels Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning

Ongevraagd advies ‘Een menswaardig bestaan’

 

2018

Advies ‘Beleidsnotitie Jeugd en MO’ 2018 en verder

Advies ‘Businesscase Mantelzorg Zevenaar’

Vraag aan college visie op loondispensatieregeling

Advies ‘Nieuwe opdracht RSD 2018’

Advies Buurtbudgetten

Advies Beleid Armoede en Schulphulpverlening

 

2017

Advies uitvoeringskader doelgroep Licht Verstandelijk Beperkten Beschermd Wonen

Advies harmonisatie Bijzondere Bijstand en minimabeleid

Advies Toegankelijkheid openbare gebouwen

Reactie uitgangspunten beleid WMO en Jeugd

Ongevraagd advies privacybescherming en informatiebeveiliging

Bijlage ongevraagd advies privacybescherming en informatiebeveiliging

Advies harmonisatie leerlingenvervoer

 

2016

Advies verruiming OV-vergoeding leerlingenvervoer

Ongevraagd advies omgaan met vertrouwelijke gegevens

Privacyprotocol

Advies beleid eigen bijdrage/Wtcg/Cer/stapelingseffecten

Advies clientervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo klantteverdenheidsonderzoek

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

 

2015

Advies leerlingenvervoer gemeente Zevenaar

Evaluatie adviestraject leerlingenvervoer 2

Evaluatie adviestraject leerlingenvervoer

Ongevraagd advies clientondersteuning en klachten

Bijlage ongevraagd advies clientondersteuning en klachten

Brief monitoring beleidsregeld re-integratievoorzieningen en maatrgelen WWB

Advies evaluatie scootmobiel

Reactie klanttevredenheidsonderzoeken

 

2014

Advies beleidsplan MO en jeugdhulp en verordeningen