Wat doet de participatieraad Zevenaar?

De participatieraad Zevenaar is een onafhankelijke adviesraad. We adviseren het college van burgemeester en wethouders en denken mee over beleid en uitvoering in het sociaal domein. Dan gaat het over maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk. Dat doen we voor de hele gemeente – dus Zevenaar en ook Angerlo, Giesbeek, Lathum en het Gelders Eiland.

 

Vergaderingen

Onze bijeenkomsten zijn openbaar. Wil je erbij zijn, laat ons dat dan weten!

In 2024 vergaderen we op 29 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 23 september, 28 oktober en 25 november in de Turmac Cultuurfabriek. We beginnen steeds om 19.30 uur en zijn uiterlijk 21.45 uur klaar.

Hier vind je de agenda’s en verslagen van onze bijeenkomsten.

 

Contact

Neem contact met ons op via info@przevenaar.nl of 06 22157875. Viaen kan ook.

Heb je belangstelling voor het werk van de raad? Wil je er meer van weten? Of misschien wel lid worden? Laat het ons weten!