Nieuws

Op deze pagina zijn alleen de laatste 10 berichten te zien. Oudere berichten zijn te vinden in het archief.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden

Voel je je betrokken bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en wil je daar iets mee doen? Kom dan de Zevenaarse Participatieraad versterken. Per januari zoeken we twee nieuwe leden Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de...

Lees meer

Participatieraad neemt afscheid van vijf leden

Half december heeft de Participatieraad Zevenaar (PRZ) afscheid genomen van vijf leden die vanaf het eerste uur deel uitmaakten van deze raad: Ria Bloemberg-Lubbers, Truus Peters, Joke Burink, Peter Donker en Leen den Besten. Zij verlaten de raad omdat hun maximale...

Lees meer

Cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen

Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij...

Lees meer

Toekomst mantelzorgondersteuning in Zevenaar

In november 2019 is, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, door de gemeenteraad besloten om het Mantelzorg(expertisecentrum) Zevenaar per 2021 stop te zetten. Maar hoe nu verder? En in welke vorm? Tijd voor een herbezinning. Samen met MEE Oost en de...

Lees meer

De Participatieraad maakt de ‘advies’-balans op

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) heeft onder andere als taak om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. Belangrijk daarbij voor de PRZ is om steeds na te gaan wat dit beleid betekent voor de burger die dit betreft en de...

Lees meer

Liemers Vitaal beloont bewegen

De coranacrisis was voor de Duivenaren Ergon Zweers en Gerjo Schepers geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zetten Liemers Vitaal op. Met dit initiatief willen zij de gezondheid van inwoners uit de Liemers helpen verbeteren, mensen belonen en stimuleren...

Lees meer

Gemeente Zevenaar gaat schulden sneller signaleren

Om problematische schulden bij haar inwoners te voorkomen gaat de gemeente Zevenaar de burger die dit betreft vroegtijdig benaderen om dan samen te kijken welke hulp nodig is. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zevenaar binnen haar pilot ‘Schuldenvrij’ deze...

Lees meer

Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

Door het vertrek van een aantal leden -in de loop van 2021- zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners van deze...

Lees meer

Financieel Trefpunt in Zevenaar

Veel mensen maken zich zorgen over geld. En soms is het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn regelingen en instanties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar hoe zijn die te vinden? Om inwoners van Zevenaar die het financieel...

Lees meer

Gemeente regierol in nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven...

Lees meer