Nieuws

Op deze pagina zijn alleen de laatste 10 berichten te zien. Oudere berichten zijn te vinden in het archief.

Advies uitvoeringsplan samen veilig

Om de regiovisie Samen Veilig 2024-2028 uit te voeren, stelt de gemeente een plan op. Het valt de Partcipatieraad op dat het hierin ontbreekt aan doelen en resultaten die met woorden en cijfers meetbaar zijn geformuleerd. Hoe kun je dan beoordelen of de uitvoering...

Lees meer

Informele feedback woonzorgvisie

De Participatieraad denkt regelmatig mee over de voorbereiding van beleid en uitvoering zonder dat dat direct leidt tot een gevraagd of ongevraagd advies. Soms geven we informeel feedback, zoals over de woonzorgvisie die de gemeente in voorbereiding heeft. Dat wordt...

Lees meer

Advies integrale visie sociaal domein

De visie biedt een solide basis voor de ontwikkeling van een veerkrachtig sociaal domein in de periode 2024-2040. We hebben waardering voor de samenwerking en participatie, waarmee de gemeente de visie heeft ontwikkeld. Maar het is jammer dat jeugdigen hierbij amper...

Lees meer

Advies verordening jeugdhulp

De Participatieraad adviseert om voor de eerste lijn geen uitzondering te maken voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook voor mensen in de eerste lijn geldt immers dat zij betrouwbaar moeten zijn en een vertrouwenspositie hebben. Zie voor meer...

Lees meer

Advies verordening wmo

Onderbouw de verordening met actuele cijfers over bijvoorbeeld gebruik, bereik en kosten. Dat maakt de verordening concreter en vergemakkelijkt de evaluatie. Dit is een van de adviespunten die de Participatieraad aan het college van B&W meegeeft. Zie verder de...

Lees meer

Advies verordening leerlingenvervoer

Verordeningen zijn vaak taaie kost. Dat is enerzijds begrijpelijk. Wat er staat moet - ook juridisch - kloppen. Anderzijds is dat jammer. Want verordeningen zijn een schakel tussen de abstracte beleidswereld en de praktische uitvoering. Daarom dringt de...

Lees meer

Wisseling van de wacht

Monika Mulder en Marijke Schokkenbroek hebben eind 2023 de Participatieraad verlaten. Zij waren aan het einde gekomen van hun tweede termijn en daarmee niet meer herbenoembaar.
Inmiddels hebben we de werving van hun opvolgers achter de rug. Er was gelukkig veel belangstelling. De opvolgers van Marijke en Monika stellen zich binnenkort hier voor.

Lees meer

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden

Voel je je betrokken bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en wil je daar iets mee doen? Kom dan de Zevenaarse Participatieraad versterken. Per januari zoeken we twee nieuwe leden Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de...

Lees meer

Participatieraad neemt afscheid van vijf leden

Half december heeft de Participatieraad Zevenaar (PRZ) afscheid genomen van vijf leden die vanaf het eerste uur deel uitmaakten van deze raad: Ria Bloemberg-Lubbers, Truus Peters, Joke Burink, Peter Donker en Leen den Besten. Zij verlaten de raad omdat hun maximale...

Lees meer

Cli├źntondersteuning is gratis en voor iedereen

Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij...

Lees meer