Over de raad

Waar letten we op als we meedenken en adviseren?

De participatieraad is onafhankelijk. We adviseren het college van burgemeester en wethouders over de plannen, het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. Dat doen we gevraagd en ongevraagd.

De volgende punten vinden we daarbij belangrijk:

  • Dragen de plannen, het beleid en de uitvoering eraan bij dat iedereen in de gemeente Zevenaar kan meedoen?
  • Zijn de inwoners van de gemeente Zevenaar gevraagd om mee te doen bij het bedenken van de plannen, het beleid, de uitvoering?
  • Zijn de plannen en het beleid uitvoerbaar? Is dat gevraagd aan de uitvoerders?
  • Is alles begrijpelijk opgeschreven?

 

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Heb je opmerkingen en suggesties over beleid en uitvoering van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg of passend werk in de gemeente Zevenaar? We horen ze graag. Neem dan contact met ons op via info@przevenaar.nl, 06 22157875, of viaen kan ook. Je kunt ook een vergadering bijwonen. Hier staat het vergaderschema.

We behandelen geen klachten of individuele zaken. Daarvoor kun je terecht bij de gebiedsteams, de ombudsman of je zorgverlener.

 

Leden

Lydia Bosma

Lydia Bosma

Petra Brattinga

Petra Brattinga

Barbera van Dulmen

Barbera van Dulmen

Bart van der Eijk

Bart van der Eijk

Penningmeester

René Jeene

René Jeene

Gert van der Kolk

Gert van der Kolk

Voorzitter

Rik Kors

Rik Kors

Mariska Pelgrim

Mariska Pelgrim

Secretaris

 

Rooster van aftreden

Naam
Benoeming
Herbenoembaar
Herbenoemd
Aftreden
Barbera van Dulmen 1-7-2023 1-7-2027
Rik Kors 1-7-2023 1-7-2027
Lydia Bosma 24-8-2020 1-7-2024
Mariska Pelgrim 1-1-2022 1-1-2026 1-1-2030
Petra Brattinga 1-1-2022 1-1-2026 1-1-2030
Bart van der Eijk 1-1-2022 1-1-2026 1-1-2030
René Jeene 1-5-2022 1-5-2026 1-5-2030
Gert van der Kolk 1-5-2022 1-5-2026 1-5-2030