Archief

Gemeente regierol in nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven...

Lees meer

Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan...

Lees meer

Afscheid Gerrit Kappert

Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit was voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het samengaan van de WMO-raad...

Lees meer

De eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

De begin dit jaar ingevoerde eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verandert per 1 januari 2020. Was die bijdrage (het zgn. abonnementstarief) dit jaar maximaal € 17,50 per 4 weken, volgend jaar wordt dat € 19 per maand per...

Lees meer

Een gezonde leefstijl

Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te...

Lees meer

‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

In oktober 2018 heeft Caleidoz de startbijeenkomst ‘Eenzaamheid’ georganiseerd. Aanleiding was de opdracht van de gemeente Zevenaar aan deze welzijnsorganisatie om een plan van aanpak te ontwikkelen voor deze problematiek. Dertig (in)formele organisaties hebben deze...

Lees meer

Goed advies zorgt voor een beter Zevenaar

Vijf jaar Participatieraad Zevenaar en een waslijst aan adviezen. Uit: De Liemers Helemaal Goed! Courant, (door Linda Ruijs, 26-4-2019) De participatieraad van de gemeente Zevenaar bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft deze onafhankelijke adviesraad op het...

Lees meer

Cliëntondersteuning is geen overbodige luxe

Het kan je zomaar gebeuren dat je ineens heel kwetsbaar bent. Je hebt een heleboel vragen. Bijvoorbeeld over zorg of over je woon- werk- of leefsituatie. Het is dan fijn als iemand naast je gaat staan en als het nodig is je de weg wijst naar mensen en instellingen die...

Lees meer

Onderzoek onder WMO-cliënten in Zevenaar

In 2017 ontvingen 2051 inwoners van de gemeente Zevenaar ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning. Hoe is die ondersteuning ervaren? Om daar achter te komen liet de gemeente een onderzoek instellen. 599 mensen (29,2% van het totaal) namen...

Lees meer