Archief

Toekomst mantelzorgondersteuning in Zevenaar

In november 2019 is, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, door de gemeenteraad besloten om het Mantelzorg(expertisecentrum) Zevenaar per 2021 stop te zetten. Maar hoe nu verder? En in welke vorm? Tijd voor een herbezinning. Samen met MEE Oost en de...

Lees meer

De Participatieraad maakt de ‘advies’-balans op

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) heeft onder andere als taak om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. Belangrijk daarbij voor de PRZ is om steeds na te gaan wat dit beleid betekent voor de burger die dit betreft en de...

Lees meer

Liemers Vitaal beloont bewegen

De coranacrisis was voor de Duivenaren Ergon Zweers en Gerjo Schepers geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zetten Liemers Vitaal op. Met dit initiatief willen zij de gezondheid van inwoners uit de Liemers helpen verbeteren, mensen belonen en stimuleren...

Lees meer

Gemeente Zevenaar gaat schulden sneller signaleren

Om problematische schulden bij haar inwoners te voorkomen gaat de gemeente Zevenaar de burger die dit betreft vroegtijdig benaderen om dan samen te kijken welke hulp nodig is. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zevenaar binnen haar pilot ‘Schuldenvrij’ deze...

Lees meer

Participatieraad Zevenaar zoekt versterking

Door het vertrek van een aantal leden -in de loop van 2021- zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners van deze...

Lees meer

Financieel Trefpunt in Zevenaar

Veel mensen maken zich zorgen over geld. En soms is het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn regelingen en instanties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar hoe zijn die te vinden? Om inwoners van Zevenaar die het financieel...

Lees meer

Gemeente regierol in nieuwe Wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf die datum is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van haar nieuwkomers. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven...

Lees meer

Netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ tegen eenzaamheid

De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan...

Lees meer

Afscheid Gerrit Kappert

Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit was voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het samengaan van de WMO-raad...

Lees meer