Scholen en ouders zijn positief over het schoolmaatschappelijk werk. De kosten worden tot en met 2025 betaald door de gemeente, aangevuld met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De Participatieraad adviseert het colllege om het schoolmaatschappelijk werk voort te zetten, ook al vervalt het NPO-geld na 2025. Zie ons advies voor nog meer opmerkingen over het beleidsplan Onderwijskansenbeleid.