Om de regiovisie Samen Veilig 2024-2028 uit te voeren, stelt de gemeente een plan op. Het valt de Partcipatieraad op dat het hierin ontbreekt aan doelen en resultaten die met woorden en cijfers meetbaar zijn geformuleerd. Hoe kun je dan beoordelen of de uitvoering goed gaat? En op tijd bijsturen? We adviseren het college daarom, zo snel mogelijk de doelen en resultaten met woorden en cijfers meetbaar te maken en daar de verdeling van tijd en geld aan te koppelen. Zie ons advies voor nog meer opmerkingen.