De Participatieraad denkt regelmatig mee over de voorbereiding van beleid en uitvoering zonder dat dat direct leidt tot een gevraagd of ongevraagd advies. Soms geven we informeel feedback, zoals over de woonzorgvisie die de gemeente in voorbereiding heeft. Dat wordt een mooi stuk. We plaatsen er wel wat kanttekeningen bij. Zo zet de gemeente stevig in op de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners. Maar daar kun je niet alleen bij toekijken – wat doet de gemeente om dat te faciliteren? Zie voor deze en andere opmerkingen onze feedback.