De visie biedt een solide basis voor de ontwikkeling van een veerkrachtig sociaal domein in de periode 2024-2040. We hebben waardering voor de samenwerking en participatie, waarmee de gemeente de visie heeft ontwikkeld. Maar het is jammer dat jeugdigen hierbij amper zijn betrokken. De PRZ dringt erop aan om dat bij het maken van de uitvoeringsplannen wél te doen. Ook stelt de raad een aantal onderwerpen voor, om bij voorrang uit te werken, zoals het tegengaan van eenzaamheid en het verkleinen van gezondheidsverschilen. En de raad adviseert om bij de uitvoering de samenwerking te blijven zoeken met inwoners en professionals. Zie verder de volledige tekst van ons advies.