De Participatieraad adviseert om voor de eerste lijn geen uitzondering te maken voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook voor mensen in de eerste lijn geldt immers dat zij betrouwbaar moeten zijn en een vertrouwenspositie hebben. Zie voor meer hierover en voor de andere punten de tekst van ons advies.