Monika Mulder en Marijke Schokkenbroek hebben eind 2023 de Participatieraad verlaten. Zij waren aan het einde gekomen van hun tweede termijn en daarmee niet meer herbenoembaar.
Inmiddels hebben we de werving van hun opvolgers achter de rug. Er was gelukkig veel belangstelling. De opvolgers van Marijke en Monika stellen zich binnenkort hier voor.