Verordeningen zijn vaak taaie kost. Dat is enerzijds begrijpelijk. Wat er staat moet – ook juridisch – kloppen. Anderzijds is dat jammer. Want verordeningen zijn een schakel tussen de abstracte beleidswereld en de praktische uitvoering. Daarom dringt de Participatieraad erop aan dat bij de verordening een toegankelijke tekst én een infographic worden gevoegd. Samen met onze andere punten lichten we dat in het advies toe.