Voel je je betrokken bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en wil je daar iets mee doen? Kom dan de Zevenaarse Participatieraad versterken. Per januari zoeken we twee nieuwe leden

Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de gemeente op het gebied van het sociaal domein. We zijn onafhankelijk en bestaan uit tien inwoners van de gemeente Zevenaar. Iedereen heeft een andere achtergrond maar we hebben gemeenschappelijk dat we ons sterk betrokken voelen bij de onderwerpen die te maken hebben met (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en kunnen deelnemen aan de samenleving.

De afgelopen jaren heeft de PRZ de gemeente regelmatig geadviseerd over o.a. jeugdzorg, jongerenwerk, onderwijskansenbeleid, maatschappelijke ondersteuning, zelfredzaamheid, armoedebeleid, mantelzorg, inburgering en passend werk. Begin volgend jaar treden twee leden af en daarom hebben we versterking nodig.

Wij zoeken mensen die in de gemeente Zevenaar wonen, kijk hebben op het sociaal domein of zich hierin willen verdiepen, zich onafhankelijk kunnen opstellen, communicatief en samenwerkingsgericht zijn en een positief-kritische houding

Meer weten? Kijk op: www.przevenaar.nl of bel naar Marijke Schokkenbrok, 06-13 06 50 45 of Gert van der Kolk 06-51 05 01 19.

Stuur je reactie graag voor 1 november 2022 naar: info@przevenaar.nl