Half december heeft de Participatieraad Zevenaar (PRZ) afscheid genomen van vijf leden die vanaf het eerste uur deel uitmaakten van deze raad: Ria Bloemberg-Lubbers, Truus Peters, Joke Burink, Peter Donker en Leen den Besten. Zij verlaten de raad omdat hun maximale benoemingstermijn is verstreken.

De PRZ is 2014 geïnstalleerd als onafhankelijk adviesraad. Deze raad geeft het bestuur van gemeente Zevenaar gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein met als doel:
– De kwaliteit van het gemeentelijke beleid op het terrein van zorg en welzijn en de uitvoering daarvan verbeteren.
– De zelfredzaamheid van alle inwoners in de gemeente Zevenaar bevorderen.
– Bereiken dat alle inwoners ongeacht positie en/of beperking kunnen deelnamen aan de samenleving.

Nieuwe leden

De huidige PRZ is erg blij dat weer een aantal betrokken inwoners uit de gemeente Zevenaar, waaronder de dorpskernen, te kennen heeft gegeven zich te willen inzetten voor het werk van participatieraad en de inwoners van de gemeente Zevenaar.

Begin volgend jaar stellen deze nieuwe leden zich voor. U leest hier dan meer over op de website www.przevenaar.nl

De Participatieraad wenst u gezellige dagen en een mooi maar bovenal gezond 2022.