Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij wordt cliëntondersteuner genoemd.

Taak van de gemeente

Klop je bij de gemeente aan voor ondersteuning, dan behoort de gemeente je erop te wijzen dat je recht hebt op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook behoort ze je erop te wijzen dat je het recht hebt zelf je ondersteuner te kiezen. Dat kan een beroepskracht zijn, maar ook een vrijwilliger.

Ondersteuning op een breed front

De gemeente moet cliëntondersteuning beschikbaar stellen

– als je zit met vragen over wonen, onderwijs, opvoeding, werk, inkomen, persoonsgebonden budget, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of mantelzorg;
– als je te maken hebt met een psychische problematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke
– beperking, met re-integratie of met een schuldenproblematiek;
– als je niet weet bij wie je terecht kunt om je probleem voor te leggen;
– als je een ingewikkeld gesprek moet voeren over hulpverlening;
– als je iemand nodig hebt die je de weg wijst in het oerwoud van regels.

Vormen van ondersteuning

Ondersteun kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij het invullen van een formulier of bij het indienen van een verzoek om huishoudelijke hulp of zorg bij ziekte. Ze kan ook bestaan uit het verwoorden van jouw situatie en hulpvraag. En ze kan bestaan uit het opstellen van een zorg- of leefplan, het indienen van een klacht, veranderen van plan of zorgaanbieder, het opzeggen van zorg of ondersteuning of bij de overgang van de ene wet of regeling naar de andere. Altijd moet het erom gaan dat je zo goed mogelijk wordt geholpen bij je hulpvraag.

Onafhankelijke ondersteuner

Een onafhankelijke cliëntondersteuner heeft actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van de voorzieningen in de buurt. Hij of zij staat naast je om met je te kijken naar wat je nodig hebt en waar je dat in jouw geval het beste kunt halen. Je bepaalt zelf welke hulp gewenst is.
Ben je niet tevreden over de kwaliteit of bejegening door een cliëntondersteuner, dan heb je het recht om een andere ondersteuner te vragen.

Meer informatie

Onderstaande websites van de gemeente Zevenaar infomeren over het belang van cliëntondersteuning bij het keukentakelgesprek.

www.zevenaar.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

 www.goedvoorelkaardeliemers.nl/mijn-gemeente/zevenaar