Door het vertrek van een aantal leden -in de loop van 2021- zoekt de Participatieraad Zevenaar (PRZ) versterking. Daarvoor zijn wij op zoek naar ‘betrokken burgers’ die wonen in de gemeente Zevenaar en bij voorkeur in Lathum, Giesbeek of Angerlo. Inwoners van deze kernen maken nu nog geen deel uit van de PRZ. Met nadruk nodigen wij de doelgroep 20 – 45 jaar uit om te reageren.

Meedenken en adviseren over het gemeentelijk beleid

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijke adviesraad. Deze raad heeft tot taak mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociale domein.
Dan gaat het over zeer verschillende en uiteenlopende onderwerpen zoals jeugdhulp, jongerenwerk, onderwijskansenbeleid, beschermd wonen, mantelzorgondersteuning, armoedebeleid, maatschappelijk ondersteuning, huishoudelijk hulp, inburgering en passend werk. In de advisering is het belangrijk om na gaan wat dit beleid of regeling betekent voor de burger die dit betreft en de inwoners van Zevenaar en hoe de gemeente dit gaat communiceren richting haar inwoners.

Betrokken, onafhankelijk en samenwerkingsgericht

Onze voorkeur gaat uit naar personen die

  • kennis hebben van of bereid zijn zich te verdiepen in wat op het sociaal domein gaande is,
  • een breed maatschappelijk netwerk hebben,
  • zich onafhankelijk ten opzichte van belangengroepen opstellen,
  • communicatief en samenwerkingsgericht zijn ingesteld,
  • een positief kritische houding hebben,

Meer informatie

Informatie over de PRZ is te vinden op www.przevenaar.nl of te verkrijgen bij de voorzitter van de PRZ t.w. Peter Donker (0618169342) of de secretaris t.w. Peter van Schijndel (0623129575)

U kunt uw reactie mailen naar participatieraad@zevenaar.nl