Om problematische schulden bij haar inwoners te voorkomen gaat de gemeente Zevenaar de burger die dit betreft vroegtijdig benaderen om dan samen te kijken welke hulp nodig is.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zevenaar binnen haar pilot ‘Schuldenvrij’ deze vroegsignalering toegepast en er de nodige ervaring mee opgedaan. Hoe eerder er zicht is op die schuldsituatie, hoe meer mogelijkheden er zijn om hulp te bieden waardoor wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen.

Informatie opvragen bij signaalpartners eenvoudiger

Per 1 januari 2021 wordt deze vroegsignalering wettelijk verankerd in de wet Gemeentelijkje Schudhulpverlening (WGS). Deze wet stelt gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan inwoners met (forse) schulden maar zorgt er ook voor dat het delen en opvragen van gegevens, de basis van vroegsignalering, bij enkele daartoe aangewezen organisaties, de zogenaamde signaalpartners, eenvoudiger wordt. Deze partners zijn de woningbouwcorporatie, de zorgverzekeraar, de energieleverancier en het waterbedrijf. De gemeente mag de informatie bij hen opvragen zonder steeds toestemming te hoeven vragen aan de betreffende inwoner. Ook voor de signaalpartners is het niet nodig om bij melding van betalingsachterstanden aan de gemeente toestemming te vragen aan hun klanten. Voor andere partijen blijft de toestemming van de klant wel noodzakelijk (als gevolg van de privacy- en gegevensbescherming).

Schaamte

Bij schulden speelt schaamte vaak een grote rol. Onderzoek uit 2016 door de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening) laat zien dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten met het vragen van hulp bij schulden, dat de gemiddelde schuldenlast dan al is opgelopen tot ruim € 40.000 verdeeld over gemiddeld 15 schuldeisers. Ook blijkt uit onderzoek dat 1 op de 5 huishoudens een grote kans heeft op problematisch schulden.
Voor Zevenaar speelt dit naar schatting bij ongeveer 3.800 huishoudens. Het gaat hier om schuldsituaties waarbij de persoon in kwestie (zonder hulp) niet meer in staat is om zelfstandig zijn of haar schulden af te lossen.

Vroeg erop afgaan

Het signaal voor de gemeente Zevenaar om ‘er vroeg op af te gaan’ is een vastgestelde betalingsachterstand van twee maanden. Het team schuldhulpverlening van de gemeente neemt dan contact op met die inwoner per telefoon, mail, sms of brief waarna een huisbezoek volgt. Mocht dit contact de eerste keer niet lukken dan wordt een maand later een nieuwe poging ondernomen. Er is een wettelijke verplichting voor de gemeente om op alle meldingen te reageren.
De gemeente Zevenaar schat in dat er volgend jaar zo’n 300 meldingen per maand binnenkomen.

 

Meer info: www.zevenaar.nl/schuldhulpverlening-0