Veel mensen maken zich zorgen over geld. En soms is het voor hen moeilijk of zelfs onmogelijk de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn regelingen en instanties waar ze een beroep op kunnen doen. Maar hoe zijn die te vinden?

Om inwoners van Zevenaar die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen is op 21 juli een Financieel Trefpunt geopend. Het is te vinden in de bibliotheek in de Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27. Elke dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur is het geopend. Van tevoren een afspraak maken is niet nodig. De hulp is gratis.

Ieder kan er terecht

Het Financieel Trefpunt wordt verzorgd door vrijwilligers van de formulierenbrigade van Caleidoz, sociaal raadslieden en bibliotheekmedewerkers. Ze proberen ieder zo goed mogelijk verder te helpen die met vragen zit als bijvoorbeeld:
– Mijn financiële situatie is sterk verslechterd. Wat moet ik nu?
– Ik ben mijn baan kwijtgeraakt. Hoe ga ik verder?
– Hoe moet ik een DidiD aanvragen?
– Wie kan me helpen mijn financiële administratie weer op orde te brengen?
– Kan ik aankloppen bij de voedselbank of kledingbank voor hulp?
– Bij wie kan ik terecht voor het invullen van formulieren?

Sociaal raadslieden

De sociaal raadlieden geven informatie, advies en ondersteuning bij vragen over onder andere uitkeringen, voorzieningen, toeslagen, belastingen, schulden en beslag. Bij hen kan ieder terecht die zit met eerder genoemde vragen maar ook met vragen als:

  • Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag en zo ja, hoe vraag ik die aan?
  • Heb ik recht op bijstand en zo ja, hoe kom ik er dan aan?
  • Kom ik in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag?
  • Ik ben ontslagen, wat moet ik nu doen?
  • Ik wil scheiden, waar moet ik aan denken?
  • Kan ik vrijstelling of vermindering krijgen van gemeentelijke belastingen?
  • Kan ik kwijtschelding van waterschapslasten krijgen?
  • Er is beslag gelegd op mijn uitkering, kan dat zomaar?
  • Mijn kind wordt 18 jaar, wat ik hiervoor regelen?
  • Hoe kan ik een bezwaarschrift opstellen?