Wie kan er gebruik maken van de voedselbank?

De voedselbank verzamelt allereerst voedsel en stelt daarvan vervolgens voedselpakketten beschikbaar aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zij gaat ervan uit dat deze hulp noodhulp is. Dit voedselpakket is een aanvulling op wat klanten zelf kunnen doen en de voedselbank verwacht van hen dat ze op enige termijn meewerken aan het vinden van een oplossing voor hun financiële problemen.

De hulp van een voedselbank is in principe tijdelijk (maximaal 3 jaar) en bedoeld om een moeilijke situatie te overbruggen.

Wie komt in aanmerking?

Of iemand in aanmerking komt voor hulp van een voedselbank is afhankelijk van wat betreffende persoon per maand overhoudt voor eten en drinken. Het normbedrag wordt bepaald door vaste lasten af te trekken van alle inkomsten.

De normbedragen met ingang van 2020 zijn per maand per gezin:

Samenstelling

Bedrag

1 persoon € 230
2 volwassenen € 325
1 volwassene en 1 kind € 325
1 volwassene en 2 kinderen € 420
2 volwassenen en 2 kinderen € 515
1 volwassene en 3 kinderen € 515

In principe wordt per huishouden slechts 1 pakket verstrekt.

Inkomsten

Onder inkomsten vallen alle netto inkomsten, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Niet meegerekend worden

– inkomsten die een specifiek doel hebben (bv. langdurigheidstoeslag),
– bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit hobby,
– neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje,
– vakantietoeslag,
– kinderbijslag,
– studiefinanciering inwonende kinderen,
– persoonsgebonden budget [PGB].

Uitgaven

Bij de uitgaven worden alleen de kosten meegenomen die betrekking hebben op de personen van wie inkomen is meegeteld. De meest voorkomende uitgaven zijn

 • huur (de werkelijke kosten)
 • rente en aflossing hypotheek
 • kosten voor energie en water
 • premies tot een maximum van € 181,- per maand en per volwassene: zorgverzekering (basis en aanvullend) en overige verzekeringen (zoals: aansprakelijkheids-, – inboedel- en uitvaartverzekering)
 • niet-vergoede ziektekosten (eigen risico en zelfzorgmiddelen tot een maximum van € 38,- per maand en per volwassene
 • telefoon, televisie en internet (werkelijke kosten met een maximum van € 55 per maand plus €4 per extra gezinslid vanaf 12 jaar)
 • gemeentelijke belastingen
 • persoonlijke verzorging (€ 31 per maand en € 19 per extra gezinslid
 • was- en schoonmaakmiddelen (€ 6 per maand)
 • vervoer (€ 28 per maand en € 18 per extra gezinslid)
 • belastingen waterschap
 • aflossing van schulden (als deze schriftelijk zijn vastgelegd; schulden aan familieleden worden in beginsel niet meegenomen)
 • kosten kinderopvang (mits noodzakelijk en onder aftrek van een eventuele toeslag)
 • kosten voor onderwijs (voor zover daadwerkelijk betaald)
 • overige uitgaven (mits gespecificeerd)

Voedselbank Zevenaar

Bij de Voedselbank Zevenaar zijn ca. 40 vrijwilligers werkzaam in de voedselketen: het vergaren van voedsel tot aan het uitgeven van de pakketten. Gemiddeld ontvangen 140 gezinnen een voedselpakket.

Het uitgiftepunt van voedselpakketten in Zevenaar zit aan de Reisenakker en in Lobith in het Dorpshuis.

Klanten kunnen zelf geen aanvraag doen bij de Voedselbank. Dat moet gebeuren door hun hulpverlener. Dat kan zijn een schuldhulpverlener of een medewerker van het gebiedsteam Zevenaar, het Maatjesproject, Vluchtelingenwerk, Sociaal Raadslieden, een sociaal werker enz.

Voor meer informatie: www.voedselbankzevenaar.nl