De netwerkorganisatie ‘Samen Zevenaar’ richt zich op mensen uit risicogroepen die aangeven zich eenzaam te voelen en daar zelf iets aan willen en kunnen doen. Als risicogroepen worden mantelzorgers, ouderen, alleenstaanden, jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, mensen die in scheiding liggen, mensen van buitenlandse afkomst en weduwen en weduwnaars gezien.

Aan deze netwerkorganisatie nemen deel Zozijn, De Zorggezel, Rijnwaarden 50+, Hulp in Gelderland, Baston Wonen, Vluchtelingenwerk, Buurtzorg Pannerden, STMG, Seniorenraad Angerlo, Fysio Rijnwaarden, Caleidoz Welzijn en de Gemeente Zevenaar.

Visie op eenzaamheid

De netwerkorganisatie definieert eenzaamheid als ‘het ervaren van een gemis aan bepaalde betekenisvolle sociale relaties’. Eenzaamheid wordt gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is een persoonlijke, subjectieve ervaring. Maar het is niet een puur privé probleem. Ook maatschappelijke factoren als een veranderende samenleving en veranderende gezins- en familierelaties spelen een rol. Langdurige eenzaamheid heeft een negatieve invloed op de gezondheid (en kan medische kosten tot gevolg hebben).

De omvang in Zevenaar

Wat is de omvang van die problematiek in Zevenaar?. Uit cijfermateriaal van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) blijkt dat de situatie in Zevenaar (in 2012 en 2016) verschilt met het landelijk beeld en sterker toeneemt dan landelijk. Zie onderstaande tabel. (die geeft het percentage van de volwassenen (>19) met hoge emotionele/sociaal eenzaamheidsscore weer).

Jaar

Zevenaar

Nederland

2012 35,9% 38,7%
2016 44,1% 42,9%

*Bron: www.waarstaatjegemeente.nl*

Eenzaamheid aanpakken

Een goed functionerend sociaal netwerk heeft een positieve invloed op het persoonlijk welbevinden.

Hulp bij eenzaamheid gaat altijd uit van de overtuiging dat mensen elkaar moeten ontmoeten om verbindingen aan te gaan. Hulp zal dus bestaan uit het bevorderen van die ontmoetingen, maar daar ligt nu juist het grote probleem! Eenzaamheid zorgt voor een aantal ernstige gezondheidsgevolgen die ervoor zorgen dat mensen er helemaal niet op uit zijn met anderen om te gaan en al helemaal niet om nieuwe mensen te ontmoeten.

Aanbevelingen vanuit de netwerkorganisatie

  • school professionals
  • zet in op preventie
  • bied altijd maatwerk
  • betrek inwoners/ervaringsdeskundigen
  • werk samen aan een adequaat netwerk
  • onderscheid diverse doelgroepen

Ontmoetingsactiviteiten in Zevenaar

Welzijnsorganisatie Caleidoz is aanspeekpunt voor ‘Samen Zevenaar’. Op de website www.caleidoz.nl worden alle ontmoetingsactiviteiten vermeld die in de kernen van de gemeente Zevenaar worden aangeboden.