Maandag 16 september jl. heeft de participatieraad, conform het rooster van aftreden, afscheid genomen van Gerrit Kappert. Gerrit was voorzitter van de WMO-raad in de voormalige gemeente Rijnwaarden. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het samengaan van de WMO-raad Rijnwaarden en de Participatieraad Zevenaar op 1 januari 2018 (als gevolg van de gemeentelijke fusie) op een hele plezierige manier is verlopen.

Gerrit is 37 jaar werkzaam geweest in het vormingswerk voor werkende jongeren en middelbaar beroepsonderwijs voor zorg en welzijn. Zijn expertise was een meerwaarde in de participatieraad. Zijn motivatie om lid te zijn van de participatieraad was om het verschil in welvaart/welzijn van mensen te verkleinen. Hier heeft hij een mooie bijdrage aan geleverd. Altijd denkend vanuit het belang van de inwoners. Wij danken Gerrit voor zijn adviezen en meedenken over het gemeentelijke beleid op het sociaal domein in de gemeente Zevenaar.

Op de foto: Links Peter Donker, voorzitter Participatieraad en rechts Gerrit Kappert