Vijf jaar Participatieraad Zevenaar en een waslijst aan adviezen.

Uit: De Liemers Helemaal Goed! Courant, (door Linda Ruijs, 26-4-2019)

De participatieraad van de gemeente Zevenaar bestaat vijf jaar. De afgelopen jaren heeft deze onafhankelijke adviesraad op het gebied van het sociale domein al veel gevraagde en ongevraagde adviezen gegeven. Geen overbodige luxe aangezien de gemeente er vanaf 2015 meer zorgtaken bij heeft gekregen.

De gemeente Zevenaar moest zelf vorm geven aan de nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning, participatie en jeugdhulp. Omdat Zevenaar het belangrijk vindt om burgers mee te laten denken werd een adviserende raad opgericht. “Bij de vorming van de participatieraad is geprobeerd om zoveel mogelijk verschillende leeftijden en achtergronden te mixen”, vertelt Peter van Schijndel, secretaris van de Participatieraad Zevenaar. “De leden moeten een groot netwerk hebben, zodat ze met veel verschillende mensen en belangengroepen contact hebben. Maar hun onafhankelijkheid is wel erg belangrijk.” Sinds januari 2018 zijn de gemeente Zevenaar en Rijnwaarden gefuseerd. Dat betekent dat de adviesraden Sociaal Domein ook samengegaan zijn. Zo worden meer kernen uit de nieuwe gemeente vertegenwoordigd. De belangen en achtergronden zijn heel verschillend, op deze manier komen er verschillende ideeën bij de adviesraad terecht en kan naar het beste advies voor de gemeente worden gezocht. “Wij zijn voor advisering deels afhankelijk van de gemeente”, vertelt Marlyn Le Fèvre. “Vaak vraagt zij of we op nieuwe voorstellen een goed advies kunnen geven. Ook het landelijke nieuws heeft invloed op onze agenda. Als de Tweede Kamer een besluit neemt met betrekking tot het sociale domein, moet de gemeenteraad kijken hoe ze deze taak gaat vervullen. De gemeente moet daarbij ook kijken naar de wensen van de bewoners en het beschikbare budget.”

Eén van de onderwerpen waar de participatieraad over meedenkt, is het aanpakken van de armoede in Zevenaar. Dit blijkt nog een groot probleem in de gemeente. “Ruim tien procent van de inwoners in Zevenaar leeft onder de armoedegrens”, vertelt Leen den Besten. “Inwoners met een laag inkomen kunnen een beroep doen op verschillende voorzieningen, zoals de Gelrepas. Ook kunnen ze geholpen worden bij het weer grip krijgen op hun financiële situatie. Helaas melden sommige mensen zich pas bij de gemeente als ze diep in de problemen zitten. Als dat eerder gebeurt, kan er veel ellende voorkomen worden.”

Niet alleen de armoedebestrijding, maar ook de mantelzorg is een speerpunt. Een deel van de mantelzorgers bestaat uit kinderen die bijvoorbeeld voor hun zieke vader of moeder zorgen. Kinderen praten hier bijna nooit over, toch wil de gemeente iets voor deze groep betekenen. De participatieraad denkt mee, adviseert en volgt de ontwikkelingen. Ook andere inwoners van Zevenaar kunnen helpen door op de website van de participatieraad ideeën, meningen en reacties achter te laten. Als iedereen helpt met het zoeken naar een oplossing, is bijna geen enkel probleem te groot.