Het kan je zomaar gebeuren dat je ineens heel kwetsbaar bent. Je hebt een heleboel vragen.

Bijvoorbeeld over zorg of over je woon- werk- of leefsituatie. Het is dan fijn als iemand naast je gaat staan en als het nodig is je de weg wijst naar mensen en instellingen die je kunnen helpen. Vanuit de gemeente heb je recht op een gratis ‘cliëntondersteuner’. Dat is een betrokken iemand die verder kan kijken dan je eerste vraag en je kan adviseren.

Taak van een cliëntondersteuner

  • je laten vertellen van je verhaal en helpen op een rijtje te zetten wat je belangrijk vindt;
  • je desgewenst informatie geven over beschikbare ondersteunings- en/of participatiemogelijkheden;
  • je ondersteunen bij de keuzes die je moet maken;
  • je ondersteunen bij de stappen die je moet zetten om gebruik te gaan maken van het gewenste aanbod van hulp;
  • je ondersteunen bij eventuele klachten- en bezwaarprocedures (je informeren over de mogelijkheden;
  • je ondersteunen bij de afweging om hier wel of niet gebruik van te maken;
  • je ondersteunen bij formuleringen en gesprekken, en je ondersteunen bij nadenken over de uitkomsten).

Samenwerking

Cliëntondersteuners werken met verschillende beroepskrachten (en vrijwilligers) in het sociaal domein samen. De kwaliteit van deze samenwerking bepaalt mede de kwaliteit van de ondersteuning en daarmee ook de kwaliteit van de oplossingen die de gemeente biedt in antwoord op je vragen. Een voorwaarde voor iedere vorm van samenwerken is vertrouwen in elkaars beweegredenen en deskundigheid.

Bekendheid en vindbaarheid

Al sinds 2015 behoort de gemeente je erop te wijzen dat je recht hebt op gratis cliëntondersteuning. Ze schiet hierin vaak tekort. Communicatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners weten dat ze een beroep kunnen doen op een cliëntondersteuner. Daarbij zijn vanuit de gemeente twee richtingen denkbaar: communicatie richting inwoners en communicatie richting professionals in zorg en sociaal domein. De eerste vorm van communicatie kan onder andere via de website van de gemeente en via regelmatige publicatie in plaatselijke bladen. Sta je wantrouwend tegenover de gemeente, weet dan dat een cliëntondersteuner onafhankelijk is.