Om goed voor jezelf te zorgen is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, niet te veel alcohol gebruiken, niet roken en een juiste balans tussen werk en ontspanning. Door goed voor jezelf te zorgen en dus door gezond te leven, kom je lekkerder in je vel te zitten. Je voelt je fitter, slaapt beter en hebt meer energie. De gemeente Zevenaar wil bevorderen dat alle inwoners een gezonde leefstijl kunnen nastreven. Omdat niet ieder dat zo maar lukt, is er sinds 1 januari een ‘gecombineerde leefstijlondersteuning’, meestal ‘gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) genoemd.

Niet bij de pakken neerzitten

In Zevenaar hebben ongeveer 4.000 inwoners te maken met ernstig overgewicht (obesitas), ongeveer 3.000 inwoners hebben hart- en vaatziekten die een gevolg zijn van een ongezonde leefstijl en ongeveer 1.000 lijden aan diabetes. Zij willen graag gezond leven, maar ervaren vaak een drempel om hun leefstijl aan te passen. Ze hebben bijvoorbeeld niet voldoende motivatie, discipline of doorzettingsvermogen om hun leefstijl te veranderen. Of ze weten niet hoe ze op een verantwoorde wijze te werk kunnen gaan.

Veranderen van leefstijl is moeilijk. Zorgverleners die basiszorg leveren in de wijk (eerstelijnscentrum, thuiszorg) hebben een taak om daarbij te helpen. Soms is ondersteuning door gespecialiseerde zorgverleners nodig. Die kunnen adviseren, inspireren, motiveren en begeleiden. Sinds 1 januari 2019 wordt de ‘erkende gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Een doorverwijzing door huisarts of specialist is wel nodig.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes
  • het omgaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek
  • gezond bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om tot een gezonde leefstijl te komen en te houden

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen doet de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de gecombineerde leefstijlinterventie geven. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan ook in samenwerking met anderen.