Wij zijn op zoek naar nieuwe leden

Voel je je betrokken bij sociaal-maatschappelijke onderwerpen op gemeentelijk niveau en wil je daar iets mee doen? Kom dan de Zevenaarse Participatieraad versterken. Per januari zoeken we twee nieuwe leden Sinds 2014 adviseert Participatieraad Zevenaar (PRZ) de...
Participatieraad neemt afscheid van vijf leden

Participatieraad neemt afscheid van vijf leden

Half december heeft de Participatieraad Zevenaar (PRZ) afscheid genomen van vijf leden die vanaf het eerste uur deel uitmaakten van deze raad: Ria Bloemberg-Lubbers, Truus Peters, Joke Burink, Peter Donker en Leen den Besten. Zij verlaten de raad omdat hun maximale...
Cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen

Cliëntondersteuning is gratis en voor iedereen

Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Iemand die samen met je kijkt wat je in jouw situatie nodig hebt. Of iemand die met je meegaat naar een gesprek met de gemeente of een zorgorganisatie. Zo iemand is er. Hij of zij...
Toekomst mantelzorgondersteuning in Zevenaar

Toekomst mantelzorgondersteuning in Zevenaar

In november 2019 is, in het kader van de gemeentelijke bezuinigingen, door de gemeenteraad besloten om het Mantelzorg(expertisecentrum) Zevenaar per 2021 stop te zetten. Maar hoe nu verder? En in welke vorm? Tijd voor een herbezinning. Samen met MEE Oost en de...
De Participatieraad maakt de ‘advies’-balans op

De Participatieraad maakt de ‘advies’-balans op

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) heeft onder andere als taak om mee te denken en te adviseren over het gemeentelijk beleid op het sociaal domein. Belangrijk daarbij voor de PRZ is om steeds na te gaan wat dit beleid betekent voor de burger die dit betreft en de...
Liemers Vitaal beloont bewegen

Liemers Vitaal beloont bewegen

De coranacrisis was voor de Duivenaren Ergon Zweers en Gerjo Schepers geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze zetten Liemers Vitaal op. Met dit initiatief willen zij de gezondheid van inwoners uit de Liemers helpen verbeteren, mensen belonen en stimuleren...