“Soms is het fijn als er iemand is die je op weg kan helpen met informatie of advies. Die samen met je kijkt wat er nodig is om verder te komen. Iemand die de weg kent. Of met je meegaat naar bijvoorbeeld een (keukentafel)gesprek met de gemeente. En die altijd vanuit jouw belang meekijkt. Dit heet onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedereen heeft hier recht op. Gratis en zonder doorverwijzing”.

Cliëntondersteuning is er voor iedereen met een vraag over bijvoorbeeld leren & werken, samenleven & wonen of regelgeving & geldzaken. De cliëntondersteuner staat naast u en geeft informatie, advies en korte ondersteuning die u helpt zo zelfredzaam mogelijk te zijn en de daarvoor benodigde zorg en ondersteuning te vinden en te krijgen.

In de gemeente Zevenaar biedt MEE Oost deze cliëntondersteuning. De cliëntondersteuners van MEE weten veel over leven met beperkingen, zoals (licht) verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen, maar ook over chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme. Ook ouderen of bijvoorbeeld mensen met psychische klachten kunnen bij hen terecht. Inwoners uit de gemeente Zevenaar kunnen voor gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Oost via 0314 – 344 224 of info@mee-oost.nl.’

Bovenstaand bericht werd op 11 oktober 2018 geplaatst [op de website van Zevenaar Post].

Enkele opmerkingen ter aanvulling

  1. De gemeente moet ervoor zorgen dat cliëntondersteuning laagdrempelig, dichtbij en vindbaar is voor alle inwoners. Ze moet in begrijpelijke taal onder andere via folders en de gemeentelijke website laten weten hoe en waar onafhankelijk cliëntondersteuning te krijgen is.
  2. Klop je bij de gemeente aan voor ondersteuning, dan behoort de gemeente je erop te wijzen dat je recht hebt op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook behoort ze je erop te wijzen dat je het recht hebt zelf je ondersteuner te kiezen. Dat kan een beroepskracht zijn, maar ook een vrijwilliger.
  3. De gemeente moet cliëntondersteuning beschikbaar stellen voor alle levensterreinen. Dit betekent dat cliëntondersteuning beschikbaar moet zijn als je zit met vragen over bijvoorbeeld wonen, onderwijs, opvoeding, werk, inkomen, persoonsgebonden budget, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp of mantelzorg. Je kunt vragen om cliëntondersteuning als je te maken hebt met een psychische problematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, met re-integratie of met een schuldenproblematiek. Je kunt vragen om ondersteuning als je niet weet bij wie je terecht kunt om je probleem voor te leggen. Je kunt vragen om ondersteuning als je een ingewikkeld gesprek (zoals een ‘keukentafelgesprek’) moet voeren over hulpverlening. En je kunt vragen om ondersteuning als je iemand nodig hebt die je de weg wijst in het oerwoud van regels.
  4. Ondersteuning kan verschillende vormen hebben. Enkele voorbeelden. Ze kan bestaan uit hulp bij het invullen van een formulier of bij het indienen van een verzoek om huishoudelijke hulp of zorg bij ziekte. Ze kan ook bestaan uit het verwoorden van jouw situatie en hulpvraag. En ze kan bestaan uit het opstellen van een zorg- of leefplan, het indienen van een klacht, veranderen van plan of zorgaanbieder, het opzeggen van zorg of ondersteuning of bij de overgang van de ene wet of regeling naar de andere.
  5. Een onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast je om met je te kijken naar wat je nodig hebt en waar je dat in jouw geval het beste kunt halen.
  6. Altijd moet het erom gaan dat je zo goed mogelijk wordt geholpen bij je hulpvraag.
  7. Altijd moet je keuzevrijheid hebben.
  8. Ben je niet tevreden over de kwaliteit of bejegening door een cliëntondersteuner, dan heb je het recht om een andere ondersteuner te vragen.