portret Petra Brattinga

Petra Brattinga

Mijn achtergrond

Ik ben kandidaat-deurwaarder en zelfstandig ondernemer. Daarnaast ben ik lid van de clientenraad RSD Zevenaar en bestuurslid van Huurdersbelangen Rijnwaarden.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Ik woon op het Gelders Eiland en zoek graag die mensen op die het zelf niet kunnen en geef deze mensen een stem. Deze ‘stem’ wordt weer verwoord in adviezen (gevraagd en ongevraagd) over de Participatiewet en de WMO.

Wat wil ik bereiken

Ik wil dat alle inwoners van de Gemeente Zevenaar zich via de Participatieraad gesteund voelen en dat er aandacht is voor hun problemen.