Marijke Schokkenbroek

Ik ben echtgenote, moeder en mantelzorger voor mijn volwassen zoon.

Mijn achtergrond

Ik heb lang gewerkt als verpleegkundige, eerst in de psychiatrie later als wijkverpleegkundige. Op mijn 40ste heb ik een switch gemaakt, ben opnieuw gaan studeren en werk sinds 2005 als orthopedagoog, ter ondersteuning van kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders, dak, thuislozen en mensen met verslavingsproblematiek. De laatste jaren werk ik in het onderwijs, op een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jeugdigen met gedrags- en of psychiatrische problemen.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Rode draad door mijn leven is betrokkenheid bij ouderen en jeugdigen die het minder getroffen hebben door allerlei oorzaken als gezondheidsproblemen, onvoldoende toegerust zijn op opvoeding van kinderen, stoornissen werkloosheid en armoede. Vanuit die betrokkenheid en mijn ervaringen denk ik graag kritisch mee in de adviezen aan de gemeente over de uitvoering van de WMO, participatiewet en jeugdwet.

Wat wil ik bereiken

Voldoende en goede ondersteuning voor allen in Zevenaar die het nodig hebben.