portret Lydia Bosma

Lydia Bosma

Sinds 2008 woon ik in Tolkamer.

Mijn achtergrond

Ik ben werkzaam in de zorg als PGB ondersteuner en pedicure. Naast deze baan werk ik als vrijwilliger bij Caleidoz. Mijn taken hier zijn het coördineren van de boodschappenbus, administratieve ondersteuning bij de formulierenbrigade en het ondersteunen van individuele burgers bij alledaagse problematiek. Ik geef cursussen om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling.
Ik ben ook netwerkcoach.
Lid van verkeer en veiligheid Tolkamer.
Lid van de WMO raad Rijnwaarden.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Mijn drijfveer om aan de Participatieraad deel te nemen is om de belangen van de burgers te behartigen.