Bart van der Eijk

Weduwnaar, kinderen en kleinkinderen, woonachtig in Lathum.

Mijn achtergrond

Ik ben gepensioneerd fysicus bij Philips Medische Systemen. Actief voorstander van duurzaamheid.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad

Zonder politieke achtergrond als burger mijn deel bijdragen aan de gemeenschap door kennis te nemen van wat er in de gemeente aan de orde is en daarover te adviseren aan het college van B&W.

Wat wil ik bereiken

De stem van de burger op een goede een duidelijke wijze bij de gemeente inbrengen en daardoor een eerlijke en rechtvaardige behandeling van belangen van alle partijen bewerkstelligen.